Com esbrinar la talla del avancé

Situï la caravana sobre una superfície plana, mesuri el contorn des de la cota A fins a la cota B segons indica el dibuix.

Amb la longitud total presa, busqui la talla del seu avancé.

 

Com esbrinar la talla del avancé 1